DTF - (Direct To Film )

พิมพ์/สกรีน
ผ้าก่อนตัดเย็บ

สกรีนเสื้อ DTG (Digital printing to fabric)

DTF - (Direct To Film)

คือ การพิมพ์ภาพลงบนแผ่นฟิล์ม ด้วยหมึกสำหรับการย้อมผ้า แล้วนำแผ่นฟิล์มที่พิมพ์แล้วมารีดร้อนติดบนเสื้อ จะใช้ความร้อนเยอะพอสมควรอยุ่ที่ประมาณ 170 – 180 องศาเซลเซียส แต่ก่อนที่จะรีดร้อนนั้นต้องทำการโรยผงกาวก่อน ซึ่งเป็นผงกาวที่ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยตรงจะทำหน้าที่เป็นตัวยึดติดกับผ้า และจากนั้นก็สามารถลอกฟิล์มออกได้ วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้สะดวกต่อการพิมพ์สกรีนใช้งานมากยิ่งขึ้น 

DFT - (Direct To Film) 

DFT(Direct To Film) 

คือ การพิมพ์ภาพลงบนแผ่นฟิล์ม ด้วยหมึกสำหรับการย้อมผ้า แล้วนำแผ่นฟิล์มที่พิมพ์แล้วมารีดร้อนติดบนเสื้อ จะใช้ความร้อนเยอะพอสมควรอยุ่ที่ประมาณ 170 – 180 องศาเซลเซียส แต่ก่อนที่จะรีดร้อนนั้นต้องทำการโรยผงกาวก่อน ซึ่งเป็นผงกาวที่ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยตรงจะทำหน้าที่เป็นตัวยึดติดกับผ้า และจากนั้นก็สามารถลอกฟิล์มออกได้ วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้สะดวกต่อการพิมพ์สกรีนใช้งานมากยิ่งขึ้น 

การทำงานของระบบการพิมพ์ DTF 

  1. พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม

เมื่อได้รูปภาพหรือลวดลายที่ต้องการทำการสั่งพิมพ์ลงบนฟิล์มด้วยโดยโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเครื่องพิมพ์ DTF

  1. การลงผงกาว

เมื่อพิมพ์รูปภาพหรือลวดลายที่ต้องการแล้วจากนั้นจึงลงผงกาวลงบนฟิล์มเมื่อทำการพิมพ์แล้ว ผงกาวจะทำการเคลือบอย่างสม่ำเสมอบนแผ่นฟิล์ม ผงที่ใช้ในกระบวนการ DTF มีความสำคัญเนื่องจากทำหน้าที่เป็น “กาว” ที่ยึดรูปภาพหรือลวดลายที่ต้องการไว้บนเสื้อผ้าเมื่อกดด้วยความร้อน ผงกาวจะละลายไปกับความร้อน

3.การรีดร้อน

ขั้นตอนนี้คือการรีดร้อนร้อนเพื่อเป็รนการถ่ายโอนรูปภาพหรือลดวลายทั้งหมดจากหิล์มสู่ผ้าทั้งหมดใช้เวลาเพียง 15 วินาที ด้วยความร้อน 170 องศา

 4.การลอกฟิล์ม

หลังจากรีดร้อนและรอให้แผ่นฟิมล์เย็นลง จึงทำการลอกแผ่นฟิล์มได้

กรอกข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อรับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว