Descriptions

เสื้อกีฬา ที่ให้คุณออกแบบเองได้ ให้บริการพิมพ์รูปภาพ ข้อความ ลงเสื้อได้ทุกประเภท ทั้งผ้าคอนตอล โพลี TC TK โดยไม่จำกัดสี ลวดลาย ด้วยเครื่องที่ทันสมัย หลายหลายระบบ ทั้งระบบดีทีเอฟ ที่สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1 ตัวและระบบสกรีนที่รองรับการผลิตจำนวนมากด้วยเครื่องสกรีน แบบ อุตสาหกรรมที่ทันสมัย

กรอกข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อรับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว