กรอกข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อรับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว

Descriptions

แก้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ การที่แก้วน้ำเหล่านี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพได้เมื่อใส่น้ำร้อนนั้นเป็นเพราะมีการเคลือบด้วยสารที่เรียกว่า “เทอร์โมโครมิก” (Thermochromic) หรือสารที่เปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพหรือเคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั่นเอง สารประเภทนี้มีอยู่หลายพวก เช่น ผลึกเหลว และสีย้อมลูโค ฯลฯ ซึ่งสารเหล่านี้ไม่มีเป็นอันตรายต่อร่างกาย.